تلفن همراه :

0912-1043948 دکتر کیمیاگر

ایمیل پشتیبانی : info@redekait.ir

ایمیل مدیریت : info@redekait.ir

نشانی شعبه   : میرداماد، خیابان حصاری ، کوچه یکم ، پلاک 9، واحد3