تلفن ثابت :

021-22760366

تلفن همراه :

0910-1789172 مهندس تقی زاده

0912-1043948 دکتر کیمیاگر

ایمیل پشتیبانی : info@redekait.ir

ایمیل مدیریت : taghizadeh@redekait.ir

نشانی : دروس، میدان هدایت، خیابان سعیدی، پلاک 9، واحد3