کاربرد دوربین مدار بسته در موسسات

دوربین های مدار بسته در گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفته اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از این سیستم انسان را برآن داشت تا برای رفع نیاز خود به خصوص امنیت از دوربین مدار بسته استفاده نماید.
که با توسعه این سیستم امنیتی و استفاده از آن در فعالیت های گوناگون باعث شد که مدیران از این سیستم در واحد های صنعتی استفاده نمایند.و از این طریق سیستم های مدار بسته راهی برای تحقق اهداف مدیریتی شناخته شد.
کاربرد دوربین مدار بسته در موسساتدر واقع مدیران با نصب این دوربین ها در محل های گوناگون از جمله محیط کار بدون حضور فیزیکی در واحد های اداری ،کارخانه،و….به کنترل پرسنل و نیروها پرداختند.و اکنون نیز استفاده از سیستم های امنیتی دوربین مدار بسته به همان طریق انجام می شود.
تحقیقات و نظر سنجی های شرکت مجاز کوماکس ایران از واحد های صنعتی و پروژه های اجرایی حاکی از بهبود در روند تولید و بهینه سازی محصول و طبعا رضایت بالای مدیران از سیستم های حفاظتی است.که این امر همراه با طراحی صحیح و استفاده ی مناسب از سیستم ها می باشد.
باید در نظر داشت مدیران و سرپرستانی که از این گونه سیستم های حفاظتی برای کنترل پرسنل خود استفاده می نمایند در اصل این سیستم ها کار حفاظت و امنیت را برعهده خواهند داشت.و هرگز جایگزین حضور فیزیکی آنها نمی شود.
زیرا پرسنل همیشه نیاز دارند که از لحاظ فغکری و ذهنی تقویت شده و دوربین های مدار بسته  تنها می توانند به روند کنترلی مدیر از نظر کنترل و رویکرد ها و دقیق بودن کارمندان و به عکس سرکشی نمودن و یا اختلال در کار را بررسی نمایند.
تجربه نشان داده است  اگر پرسنل در لحظه ی نصب این گونه سیستم ها یک حالت انفعالی نسبت یه آنها نشان دهند و آنها را شخص سوم تلقی نمایند.
که هیچ احساسی نداشته و مدیران آنها را وادار نموده اند تا کم کاری های پرسنل را به آنها گزارش دهند ذهنیت کاری فرد را از بین می برد برای اینکه این ذهنیت را از بین ببریم می بایست در ماه های ابتدایی استفاده از این دوربین ها به تشویق کارکنان کارآمد بپردازیم تا کارکنان و پرسنل کوشا داشته باشیم .
و نه توبیخ افراد کم کار با این عمل ذهنیت پرسنل را به سوی دیگر تغییر می دهیم
نکته ی دیگری که در مورد نحوه ی نصب وجود دارد نوع کاربرد محیطی دوربین ای مدار بسته است.
مدیران باید به این نکته  توجه داشته باشند که محل نصب دوربین ها نباید در محل هایی که کارکنان به راحتی و خارج از بروکراسی سازمان نیاز دارند نصب شوند ،در صورت رعایت نکردن باعث می شود که حرمت ها شکسته شده و ذهنیت کارکنان در مورد کار تغییر پیدا کند.
یکی از موارد مهم در نحوه ی استفاده از دوربین مداربسته استفاده از فیلم های ذخیره شده درباره ی کارکنان سهل انگار و کم کار است و این امر باغث می شود که دیگر جای هیچ انکاری وجود نداشته باشد.
وجود این فیلم ها باعث می شود که پرسنل متوجه اشتباه خود گردند واین نکته را در نظر داشته باشند که در هنگامی که مدیر حضور ندارد به خوبی به کار خود ادامه دهند
تجربه و تحقیقات نشان داده است که نباید مدت زمان توبیخ یک کارمند کاهل و سهل انگار زیاد باشد چون او می تواند از این فرصت به نفع خود استفاده نماید و سازمان را زیر سوال ببرد که این کار سبب شکسته شدن حرمت ها و شخصیت کارمند و مدیر می شود.
از دیگر اشتباهات مدیران استفاده از دوربین های مدار بسته مخفی است که این موضوع در دومورد دارای اشکال است.
1-بعد از هنگام رخ دادن هنجار ما متوجه آن می شویم 2-بر ملا شدن این موضوع باعث نا امنی در بین کارمندان می شود.
این موضوع باعث زیر سوال بردن دوربین های مخفی نمی شود بلکه کارکرد های دوربین مخفی در موارد دیگر مثل شناسایی فرد هنجار گرا که به صورت نا مشخص و مخفی دچار بروز هنجار در سازمان می شود مورد کاربرد است.
با رعایت دقیق این موارد می توان به آسانی بر محیط احاطه داشت و سازمان را در جهت رسیدن به اهداف سازمان پیش برد و همچنین می توان تنش ها و آسیب های رفتاری را به بهترین شکل کنترل و مدیریت نمود.