فیبر نوری و دوربین مدار بسته
فیبر نوری و دوربین مدار بستهفیبر نوری را در یک دسته می توان به دو نوع کلی تک مودی و چند مودی تقسیم کرد و اما شبکه فیبر نوری مانند دیگر شبکه های ارتباطی سه بخش اصلی فرستنده، گیرنده و خط انتقال دارد. که این سه بخش به ترتیب داده ها را از دوربین مدار بسته به فرستنده، از فرستنده به فیبر نوری و در نهایت تحویل گیرنده می دهند.

فرستنده بعد از دریافت اطلاعات از دوربین مدار بسته می تواند ورودی های تصویر، صدا و اطلاعات را بر روی موج حامل با مدولاسیون های دیجیتال و یا آنالوگ تحویل فیبر نوری بدهددر این بین منابع نوری حضور دارند که اطلاعات و تمامی داده ها را که به صورت الکتریکی هستند، تبدیل به سیگنال نوری می کنند، منابع نوری مشخص هستند و تولید پرتوهای همگرا را به عهده دارند، بعد از انتقال سیگنال های نوری در انتهای مسیر دوباره برای خواندن این داده نیاز به تبدیل دوباره آن ها به حالت اول که همان سیگنال الکتریکی می باشد، هست. اینجا به سراغ عناصر نیمه هادی می رویم که می توانند این تبدیل را انجام دهند، اطلاعات به دست آمده را تفکیک کنند و صدا و تصویر را از هم متمایز کنند. تعداد ورودی فرستنده و خروجی های گیرنده معمولا بیش از یکی میباشد، این طریقه انتقال داده های یک دوربین مدار بسته از طریق فیبر نوری می باشد.